تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ | 12:24 | نويسنده : مامانی فری

 

دختر عزیزم مهسا

اون روز وقتی اولین بار روی دو پای نازک خودت ایستادی و به ستون پاهای من چسبیدی می دیدم سرت به زانوهای من  نمیرسند ...........

اما الان داری خودت  مادر میشی

اون روز وقتی با هم قدم میزدیم و تو سر به سینه من بعد از خدا نزدیکترین موجود عالم به من بودی

اما امروز تو معبود یه عزیز دیگه هستی

اونروز وقتی ازم دورمیشدی میگفتم مواظب باش دخترم اوف نشی اما امروز..................................

ومن همیشه نگران .................دغدغه ها رنگ عوض کردن اما من هنوز مامان همیشگی ام

دخترم مواظب خودت باش ............................


تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ | 11:52 | نويسنده : مامانی فری
 این اتاق منتظر یه فرشته کوچولوست

 نمای کلی اتاق

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: سیسمونی مرسانا جون
تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ | 8:22 | نويسنده : مامانی فری
اینم نمای کلی اتاق

 

 

 

 


تاريخ : چهارشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۰ | 8:19 | نويسنده : مامانی فری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لباس مامان مهسا وقتی بدنیا اومده بوذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: سیسمونی مرسانا جون
تاريخ : سه شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۰ | 9:16 | نويسنده : مامانی فری

 

 

 


برچسب‌ها: سیسمونی مرسانا جون
تاريخ : سه شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۰ | 9:16 | نويسنده : مامانی فری

 

 


برچسب‌ها: سیسمونی مرسانا جون
تاريخ : سه شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۰ | 9:14 | نويسنده : مامانی فری
اینم گیفتهایی که به مهمونا دادیم

 


برچسب‌ها: سیسمونی مرسانا جون
تاريخ : دوشنبه سوم مرداد ۱۳۹۰ | 10:27 | نويسنده : مامانی فری
 

 

 


برچسب‌ها: سیسمونی مرسانا جون
تاريخ : دوشنبه سوم مرداد ۱۳۹۰ | 10:22 | نويسنده : مامانی فری
سلام عزیزم

خوبی جدیدا خیلی شیطون شدی مامان مهسا میگه هر وقت تکون نمیخوری برات اهنگ میذاره و شما شروع به تکون خوردن میکنی ای شییییییییییییییییطون

روز چهار شنبه و ۵ شنبه جشن سیسمونی داشتیم خیلی خوب بود اخر مهمونی هم به رسم یادگاری گیفتهایی که درست کرده بودیم به مهمونها دادیم

 

 

اینم عکس دخترم تو مهمونی